ثبت نام كاربر  |  ورود به سايت  | نقشه سایت دوشنبه 13 مرداد 1399
 
 

راهبران مشاوره، طراحی و تولید خدمات الکترونیکدر پی پیشرفت تکنولوژی به خصوص در عرصه وب و تکامل مفاهیمی نظیر دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، سرعت تغییر ساختار و دگردیسی سازمانها به سمت سازمان الکترونیک به شدت افزایش یافته به طوری که بروز و ظهور آن در پورتال های سازمانی و سایت ها کاملاً مشهود است. مهاجرت پورتال ها از ساختار اطلاع رسانی به ساختار خدمت رسانی نتیجه همین رویکرد است.
از جمل