سامانه مدیریت وظایف / کار ( Task Management System ) دانلود نسخه PDF معرفی ماژول پشتیبانی آنلاین

سامانه مدیریت وظایف راهبران :
پس از طراحی و تولید سامانه مدیریت خدمات پشتیبانی آنلاین راهبران ( Ticket Center ) با هدف مدیریت زمان ارائه خدمات و کیفیت اجرای مسئولیت گروه پشتیبانی، طرح اولیه سامانه مدیریت وظایف با رویکرد مدیریت وظایف منتج از تیکت های ارسالی کارفرمایان شکل گرفت و پس از طی مراحل تکامل به یک سامانه کامل مدیریت وظایف تبدیل شد. این سامانه ضمن ارتباط مستقیم با سامانه پشتیبانی آنلاین، کلیه وظایف ارجاع شده ( مستقیم از سوی مدیر واحد و یا وظایف حاصل از تیکت) به هر کاربر ( پرسنل واحدهای مختلف ) را در کارتابل وی نمایش و وضعیت وظیفه را مشخص می نماید.

تصویر شماره  1 : کارتابل مدیر واحد شامل مجموعه وظایف پرسنل و خلاصه وضعیت هر وظیفه با قابلیت فیلترینگ

مهمترین ویژگی های سامانه مدیریت وظایف راهبران :
1.    واسط کاربری ساده و کاربرپسند.
2.    تکنولوژی .NET و مبتنی بر وب.
3.    بهره گیری کامل از امکانات CSS3 و HTML5.
4.    دارای ساختار ماژولی جهت نصب روی پورتال DotNetNuke .
5.    ارتباط مستقیم با سامانه پشتیبانی آنلاین راهبران ( Ticket Center ).
6.    یکپارچگی مدیریت کاربران سامانه با سیستم مدیریت کاربران و نقش های پورتال.
7.    یکپارچگی پروفایل کاربر در سامانه با پروفایل پورتال.
8.    امکان تعریف تعداد نامحدود واحدهای سازمانی.
9.    امکان تعریف تعداد نامحدود پرسنل هر واحد.
10.    سطوح دسترسی قابل تعریف جهت مدیران هر واحد، پرسنل و مدیران ارشد.
11.    جستجوی پیشرفته و فیلترینگ در کلیه بخش های مربوط به وظایف و پرسنل.
12.    ساختار یکپارچه تعریف مشتریان، نمایندگان مشتریان و پروژه ها با سامانه پشتیبانی آنلاین.
13.    امکان ثبت تاریخ تحویل کار و حداکثر زمان مورد نظر مدیر واحد جهت اجرای وظیفه.
14.    اولویت بندی اجرای وظایف توسط مدیر واحد.
15.    امکان پیوست نمودن فایل به وظیفه.
16.    امکان پیوست نمودن فایل به گزارش پرسنل.
17.    ساختار ایمن ذخیره فایل در بانک اطلاعاتی.
18.    ثبت زمان انجام وظیفه با استفاده از دکمه های شروع، توقف و پایان تعبیه شده در پنجره هر وظیفه.
19.    امکان ثبت میزان پیشرفت کار.
20.    امکان ثبت گزارش کار پس از اتمام هر وظیفه.
21.    اطلاع رسانی از طریق ایمیل به مجموعه کاربران مرتبط با وظیفه.

راهنمای تصویری سامانه:


الف) کارتابل وظایف :


 
تصویر شماره  2 : نمای خلاصه وظیفه

تصویر شماره  3 : شرح وظیفه به همراه کلیه رویدادهای آن در یک نما

 
تصویر شماره  4 : ادامه شرح وظیفه و مشاهدهرویدادها، گزارشات و زمان اختصاص یافته

 
تصویر شماره  5 : ثبت شروع کار توسط کاربر

 
تصویر شماره  6 : توقف موقت اجرای وظیفه توسط کاربر

 
تصویر شماره  7 : فرم ثبت گزارش هر فاز از اجرای وظیف
 


تصویر شماره  8 : وضعیت وظیفه ارجاع شده ور درصد پیشرفت

 
تصویر شماره  9 : فیلترینگ، جستجوی پیشرفته و کلید ارجاع وظیفه

 
تصویر شماره  10 : وضعیت های مختلف وظیفه در راهنما

 
تصویر شماره  11 : فرم تعریف وظیفه

ب) پنل مدیریتی ( مشترک با پنل مدیریت سامانه پشتیبانی آنلاین):

 

تصویر شماره  12 : بخش های مختلف پنل مدیریت

 
تصویر شماره  13 : تنظیمات پایه و تعیین ساختار ایمیل های اطلاع رسانی

 
تصویر شماره  14 : تعریف واحدهای سازمانی

 
تصویر شماره  15 : تعریف پرسنل واحدها و تعیین سطوح دسترسی ایشان

 
تصویر شماره  16 : تعریف مشتریان / کارفرمایان


 
تصویر شماره  17 :تعریف پروژه های مشتریان

 
تصویر شماره  18 : تعریف نمایندگان مشتری / کارفرما
 

 
کلیه حقوق سایت برای شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد محفوظ می باشد
);