سامانه مدیریت فرآیندهای پژوهشی راهبران :


 

یکی از مهمترین مراکزی که سامانه مدیریت فرآیندهای سازمانی - BPMS - می تواند با تمام ظرقیت هایش در آن پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار گیرد، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی است. به دلیل ماهیت این مراکز و تعامل بین گروه های مختلف کاری بهره گیری از این سامانه می تواند ساختار سازمانی این مراکز را متحول نموده و ظرفیت های متعددی را ایجاد کند.
مزایای بهره گیری از این سامانه در مراکز پژوهشی :
•    در این سامانه فرآیندهای کلیدی در یک مرکز پژوهشی مدل سازی و در سامانه پیاده شده است.
•    با توجه به ویژگی های انحصاری هر مرکز پژوهشی و روال خاص فرآیندها در آن، مدل های پیاده سازی شده در سامانه تغییر کرده و سفارشی سازی و بومی سازی می شود.
•    با استفاده از بستر نرم افزار BPMS، طراحی، مدل سازی، اصلاح و ویرایش و توسعه فرآیندها تسهیل شده است.
•    فرآیند کوتاه مدت و روان پیاده سازی سامانه در مراکز پژوهشی.
•    هزینه مناسب استقرار و نگهداری و توسعه سامانه.
•    کاربری آسان.
•    ایجاد اتوماسیون در فرآیندها مبتنی بر تکنولوژی وب :

o    کاهش مراجعات حضوری.
o    امکان پیگیری فرآیندها برای ذینفعان از هر نقطه با مراجعه به کارتابل شخصی یا پیگیری کد رهگیری.
o    پیشرفت فرآیندها در طول روال مشخص آنها در در هر زمان و هر نقطه.
o    امکان کنترل و نظارت کامل فرآیندها و عملکرد افراد مرتبط با فرآیند.
o    اخذ و بایگانی کلیه اسناد مربوطه در طول فرآیند.
o    صدور سند در طول فرآیند بر اساس اطلاعات و تصمیمات متخذه در طول فرآیند.
o    کارتابل شخصی افراد مرتبط با فرآیند.
o    تعیین سطوح دسترسی.
o    تعیین تقویم کاری.
o    ارجاعات خود کار.
o    امکان برقراری ارتباط با سایر نرم افزارهای مرکز.

خدمات مشاوره راهبران:

  • نیازسنجی و بررسی انطباق مختصات سامانه با فرآیندهای پژوهشی مرکز.
  • شناخت، تحلیل و بهبود فرآیندها.
  • مدل سازی فرآیندها.
  • تدوین مستندات فرآیندها.

کاتالوگ
 
کلیه حقوق سایت برای شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد محفوظ می باشد
);