شرکت راهبران با تکیه بر نیروی متخصص خود در حوزه طراحی و توسعه نرم افزارهای مبتنی بر وب و بر پایه تکنولوژی .NET ، خدمات خود را به صورت کاملاً سفارشی و منطبق با نیاز کارفرما در اختیار ایشان قرار می دهد. در این زمینه راهبران سعی می کند پیش از هر اقدام دیگری با تحلیل دقیق نیاز کارفرما و به کارگیری تمام استعدادهای تکنولوژی یاد شده مراحل پیش تولید را با مستندسازی دقیق و ارائه پروتوتایپ به تأیید کارفرما برساند. کنترل و مدیریت پروژه تولید نرم افزار هم خود دارای ویژگی های خاصی است که راهبران در اجرای پروژه ها به آن توجه ویژه داشته است. پیش بینی دقیق فازهای اجرای پروژه، اولیت بندی و تخصیص منابع به هر فاز، اخذ بازخورد های لازم در مراحل اجرا از کارفرما و در نهایت کنترل کیفی اجرا از جمله مواردی است که در این عرصه با حساسیت زیاد صورت می گیرد.
راهبران در تولید نرم افزارهای مبتنی بر وب تمام تلاش خود را در جهت حرکت در مسیر استاندارد توسعه نرم افزار به کار می بندد. مراحل نیازسنجی، تحلیل، مستند سازی، مدل سازی، کدنویسی، طراحی واسط کاربری مناسب، ارزیابی کیفی اولیه کارکرد نرم افزار، اعمال جزئیات بیشتر و دقیقتر، توجه به