شاید یکی از امتیازات و نقاط کلیدی تمایز راهبران با سایر مجموعه های فعال در حوزه وب توجه این شرکت به مقوله گرافیک و واسط کاربری ( GUI ) است. تخصص و دانش فنی در حوزه توسعه نرم افزار اگرچه بسیار ارزشمند است اما زمانی یک نرم افزار از استقبال مناسبی برخوردار خواهد شد که واسط گرافیکی کاربرپسندی داشته باشد. چه بسیار نرم افزارهایی که علیرغم پشتوانه قدرتمند منطق برنامه نویسی، به دلیل ضعف و نارسایی محیط کاربری با شکست روبرو شده اند.
راهبران با شناخت این نقطه حساس در مسیر توسعه نرم افزار، واحد گرافیک خود را به موازات واحد فنی با نیروی متخصص و خلاق تقویت نموده و به تبع آن خروجی پروژه های خود را تا حد امکان بهینه نمود.
حاصل این ریزبینی در عرصه پورتال، پوسته های منحصر به فردی است که در فهرست پروژه های راهبران وجود دارد و در عرصه نرم افزار و ماژول، طراحی متناسب و اصولی فرم ها، پنل های مدیریتی و گزارشات است که سعی شده است در نهایت سادگی از جاذبه بصری کافی نیز برخوردار باشد و در طول مدت کاربری کمترین خستگی را در کاربر ایجاد نماید.
لازم به ذکر است طراحی گرافیک در حوزه وب زمانی ارزش واقعی خو